Pendleri

COVID-19 Informácie pre cezhraničných pracovníkov a vyslaných pracovníkov

COVID-19 Informácie pre cezhraničných pracovníkov a vyslaných pracovníkov

COVID-19 Informationen für Grenzgänger und entsandte Arbeitnehmer

COVID-19 Information for frontier workers and posted workers

Poslali sme aj na vládu SR žiadosť o podniknutie nevyhnutných krokov, ktoré by pomohli –aspoň počas trvania šírenia ochorenia COVID-19- zabezpečiť zamestnanosť pri občanoch Slovenskej republiky s bydliskom v rakúskom pohraničí, ktorí dnes pracujú v režime home office. Nakoľku tu vzniká (dočasný) problém zdaňovania tejto činnosti a pre niektorých zamestnávateľov je najjednoduchším riešením snaha tlačiť týchto zamestnancov do dohôd o rozviazaní prac. pomeru…

Reakcia prišla rýchlo a požiadali nás o bližšie informácie. Veríme že vo výsledku sa podarí táto situácia rýchlo a kladne vyriešiť, aby sa zamedzilo rozviazaniu pracovných pomerov, ktoré by inak mimo tejto krízy neboli ohrozené…

Zdá sa, že na riešení problému s pendlermi a home office sa pracuje.