Základné informácie

Čo ponúkame:

najefektívnejší nástroj pri presadzovaní záujmov zamestnancov

zlepšenie mzdových, pracovných a sociálnych podmienok

priamy prístup k zástupcom zamestnancov a partnerským odborovým zväzom v zahraničí

sprostredkovanie know-how pre efektívne presadzovanie vašich požiadaviek

Kto sme

Odborová organizácia, ktorá sa hlási k úzkej spolupráci so zástupcami zamestnancov v zahraničí. V čase voľného pohybu služieb, tovaru, pracovnej sily a finančných tokov je potrebné hľadať presvedčivé riešenia a presadzovať záujmy zamestnancov na miestach, kde rozhodnutia vznikajú.

Preto považujeme spoluprácu ECHOZ-u, resp. uniJA, s najsilnejším rakúskym odborovým zväzom GPA-djp za konkrétnu ukážku, ako rozšíriť a zefektívniť činnosť zástupcov zamestnancov.

…pre lepší život…

Ako sa stať našim členom

Je potrebné vyplniť prihlášku,  prípadne sa môžeš informovať u zástupcu v tvojej firme.
Samozrejme, radi poradíme a pomôžeme založiť ROD u tvojho zamestnávateľa.

Prečo sa stať členom odborov:

vyjednávanie kolektívnej zmluvy

právne a ekonomické poradenstvo

právo na štrajk

kontrolný mechanizmus

ochrana pred diskrimináciou

Ústava zaručuje právo združovať sa v odboroch za účelom ochrany svojich hospodárskych a sociálnych práv.
Prečo ho nevyužiť, keď je zamestnávateľ povinný umožniť pôsobenie odborov na pracovisku?

" Chcete žiť dobre? Kto by nechcel? "
Horatius