Prihláška

Ako vyplniť a odoslať prihlášku

Na stránke máte možnosť si stiahnuť dva typy prihlášok, rozdiel je v spôsobe
uhrádzania členského príspevku a anonymite.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku (scan alebo fotku) prosím odošlite na:

„Členská prihláška uniJA”

Túto použiť v prípade, ak chcete, aby ostalo Vaše členstvo v odboroch úplne anonymné. Prihláška obsahuje platobné údaje na poukazovanie členského príspevku a každý člen si svedomite sám zriadi trvalý príkaz na úhradu členského vo výške 1%, pričom max. 11 eur z netto mzdy.

„Členská prihláška uniJA zrážky“

Túto použiť v prípade, ak chcete, aby priamo zamestnávateľ realizoval zrážky členského príspevku vo výške 1%, pričom max. 11 eur z Vašej netto mzdy a poukazoval ich na účet odborov.