DRUHÉ KILO SPROSTOSTÍ

DRUHÉ KILO SPROSTOSTÍ

  • Posted by Andrej
  • On 22/12/2020
  • 0 Comments

DRUHÉ KILO SPROSTOSTÍ

Fundamentalisti z okolia fundamentalistu pána Sulíka, toho času zhodou nešťastných okolností ministra hospodárstva tejto krajiny sa rozhodli vypustiť ďalší balónik. Tentokrát testovací.Chcú zistiť, koľko pracovnoprávnej ideológie z konca predminulého storočia znesú dnešní zamestnanci a koľko hlúpostí ešte unesú odborové organizácie, aby z toho nebučalo, že tu ide o prasprosté obmedzovanie ľudských práv za účelom zvyšovania profitu pár firmám a ich majiteľom.

Čerstvo odprezentované „Kilečko 2“ obsahuje okrem množstva dobrých bodov aj množstvo pracovnoprávneho odpadu.

Návrhy našepkávačov (pani Kiššová) a poradcov pána Sulíka sú buď prejavom posadnutosti slúžiť nejakej pochybnej ideológii, nekompetentnosti a úplnej neznalosti pracovnoprávnych vzťahov, alebo sa títo ľudia jednoducho rozhodli vypovedať tunajšiemu pracujúcemu obyvateľstvu vojnu.

Aby ste si vedeli túto otázku zodpovedať sami prinášame pár návrhov z takzvaného „Kilečka 2“:

-Zrušenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov

-Zjednodušiť zneužívanie konta pracovného času

-Zaviesť diktát zamestnávateľov na určenie celozávodnej dovolenky

-Zaviesť možnosť zapožičiavania si zamestnancov medzi zamestnávateľmi (odstránením teraz platných podmienok)

-Nepriame zníženie minimálnej mzdy cez zlúčenie stupňov náročnosti práce

– Zníženie príplatkov za prácu v sviatočnú sobotu a nedeľu

– Zamestnávateľom umožniť svojvoľne zaviesť pružný pracovný čas

– Odstrániť súbeh nároku na náhradu mzdy a povinnosti opäť zamestnanca zamestnať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru. Čo je fakticky zrušenie ochrany pred svojvoľnou výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

-rôznorodé návrhy na obmedzenie kompetencií odborových organizácií

K nekonkrétnym heslám bez obsahu ako „zlepšenie“ mechanizmu minimálnej mzdy a zjednotenie podmienok vzniku zamestnaneckých rád a odborov (občianskych združení) sa vyjadrovať nebudeme. Asi bol počet navrhovaných opatrení dôležitejší ako ich reálny obsah.

V čase, keď Európska komisia v kontexte prijatia smernice o minimálnej mzde žiada od slabých členských štátov, teda štátov, v ktorých je pokrytie kolektívnym vyjednávaním menšie ako 70 % pracovníkov vypracovanie a zverejnenie akčného plánu na podporu kolektívneho vyjednávania navrhuje pán Sulík sabotáž odborov, pracovnoprávneho postavenia zamestnancov a zníženie úrovne pokrytia kolektívnymi zmluvami, ktoré je teraz na úrovni okolo 30% (v súkromnom sektore výrazne menej).

V prípade, keď kalkulácia ministerstva hospodárstva zahŕňa export chudoby a nespokojných obyvateľov Slovenska do zahraničia nájdeme v druhom kilečku hlúposti aj návrh zvýšenia flexibility pri vydávaní pracovných povolení pre cudzincov z tretích krajín.

Nech vás pekne vedia vymeniť. Za niekoho, kto bude menej frflať, viac robiť, menej pýtať.

Ľudia, treba sa organizovať v odboroch. Inak vás zobchodujú.

 

0 Comments

Leave Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *