Nielen predstieraná demokracia. Dejstvo 09/20

Nielen predstieraná demokracia. Dejstvo 09/20

Nielen predstieraná demokracia. Dejstvo 09/20

  • Posted by Andrej
  • On 10/09/2020
  • 0 Comments

S počudovaním a čiastočne aj hrôzou sme sledovali tohtoročné vyjednávanie o minimálnej mzde ako aj následný vývoj sociálneho „partnerstva“ v SR.

Vzhľadom k tomu, že dno sa tu preráža opakovane, často, zásadne a taktiež čoraz širším spektrom aktérov, rozhodli sme sa podeliť o niekoľko myšlienok, ktoré – ako dúfame – môžu poslúžiť ako inšpirácia pre SKUTOČNÉ a UDRŽATEĽNÉ zlepšenie situácie pracujúcich ako aj slovenskej ekonomiky.

Aby sme boli spravodliví, v kontexte (exkluzívnej?) spolupráce KOZ SR so stranou SMER-SD je pre nás ťažké pochopiť opúšťanie rokovacieho stola počas najväčšieho hospodárskeho prepadu v krajine od jej vzniku po ponuke navýšiť minimálnu mzdu o 43 €. Keď sa stôl opustí, bude sa rokovať bez vás. Keď sa k tomu zabuchnú dvere, môže byť problém vrátiť sa späť. V časoch prichádzajúcej krízy sa to ešte môže ukázať ako fatálna chyba.

Bez ohľadu na aktivity, ktoré tomuto kroku predchádzali, pri stole a aj na následných tlačovkách by sa mali viesť konštruktívne diskusie a vnášať vecná kritika. Bez nepriestrelnej argumentácie, ktorá je zrozumiteľná aj členskej základni však môže vznikať dojem, že ide skôr o zástupný politický súboj pod vlajkou opozičnej strany. O to viac, keď sa táto rozhodne následne aktívne podporovať odborárske aktivity na vyjadrenie nesúhlasu s politikou tejto vlády.

Spolupráca s jedinou politickou stranou odbory vystavuje podozreniu zo straníckosti a ponúka útočnú plochu pre napádanie zástupcov zamestnancov ako v podnikoch, tak aj na nadpodnikovej úrovni.

Funkcionári a aj odborová členská základňa by si mali úprimne zodpovedať otázku, či táto spolupráca priniesla za posledných 14 rokov skutočné posilnenie postavenia odborov v Slovenskej republike. Vzhľadom k momentálnej roztrieštenosti odborov, klesajúcej (starnúcej) členskej základni a klesajúcemu pokrytiu kolektívnymi zmluvami môže byť v príliš mnohých prípadoch odpoveď negatívna.

Vráťme sa k vyprázdnenému vyjednávaciemu stolu. Ostali nám tam zástupcovia zamestnávateľov a minister Krajniak, volajúci po zvýšení reprezentatívnosti a demokratizácii sociálneho dialógu –konkrétne na strane zamestnancov. V duchu požiadavky, „Tieto odbory reprezentujú 200.000 zamestnancov, ale máme ich tu 1.800 000“

Pokúsime sa rýchlo zabudnúť na návrh doplniť stranu zamestnancov o angažovaných nadšencov z Pracujúcej chudoby, alebo neziskovku závislú od financovania z jeho rezortu. Neziskovky s počtom členov päť až desať sa na odôvodnenie „demokratizácie“ a „stransparentnenia“ celého procesu zastupovania záujmov zamestnancov zrejme nehodia. Našťastie nám to nedovoľujú ani naše medzinárodné záväzky.

Druhý pokus o odôvodnenie je taktiež na hrane dobrého vkusu. Pod zámienkou zlepšovania sociálneho dialógu má byť vyvolaná rivalita (v newspeaku konkurenčný boj) medzi odborovými organizáciami? Je viac verejným ako tajomstvom, že mnohé odborové organizácie majú už teraz problém s integritou svojich predstaviteľov, ktorí lavírujú na hrane zákona a za hranou dobrej výchovy.

Tu sa môžeme rovnako obzrieť naspäť a zrekapitulovať/zhodnotiť si „úspechy“
A) žitej plurality odborov
B) rivality
C) konkurenčného boja na podnikovej úrovni.
(Prosím vybrať podľa osobnej preferencie)

Kto chce tieto výsledky preniesť na úroveň tripartitného vyjednávania na stranu zástupcov zamestnancov je
A) kruťas
B) nie je úplne zorientovaný
C) nezastupuje zamestnancov ale výhradne niekoho iného.

Nechceme aby nás označili za papagájov, ktorí iba opakujú čo sa nedá. Takže ak náhodou ide SKUTOČNE o zlepšenie sociálneho dialógu, demokratizáciu, profesionalizáciu a stransparentnenie zastupovania záujmov zamestnancov a nie iba o snahu zdemolovať zvyšky odborov, zatiahnuť zástupcov do zákopových bojov, legitimizovať prozamestnávateľské „odbory“, alebo premotivovane splniť požiadavky Americkej obchodnej komory, tu je ďalší – ako dúfame, dostatočne konštruktívny – podnet do diskusie:

Zriadenie zamestnaneckej komory.
1. S orgánmi volenými všetkými zamestnancami (absolútna demokratická legitimita).
2. Dostatočne financovanej z odvodov zamestnancov, čo umožní profesionalizáciu zastupovania zamestnancov, kvalitu výstupov, dokáže zaplatiť a následne aj udržať expertov na otázky pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, ochrany spotrebiteľa a ekonomické otázky.
3. Kompetenciami na bezplatné poradenstvo a zastupovanie zamestnancov na súde. To zlepší čitateľnosť judikátov a v strednodobom horizonte kvalitu Zákonníka práce* . Zmiernenie finančného tlaku na zamestnancov pri presadzovaní oprávnených nárokov.
4. S prednosťou dobrovoľných občianskych združení (odborov) v prípade, ak sú tieto etablované v kolektívnom vyjednávaní. Nech je možná symbióza, a nie konflikt.
5. Nulové riziko uzurpácie jednou politickou stranou.

Odbory (teda tie lepšie) sa do orgánov cez demokratické a transparentné voľby dostanú. Dostanú sa tam osoby, o ktorých integrite zamestnanci nebudú pochybovať. Profesionalizovaná, dobre financovaná inštitúcia prinesie do tripartity pridanú hodnotu, z ktorej budú ťažiť zamestnanci a napriek tomu môže zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov.

Ako štát, v ktorom sídli Európska agentúra práce, môžeme nabrať aj trošičku odvahy.

Nepotrebujeme jej až tak veľa, v neďalekom zahraničí takáto forma zastupovania zamestnancov funguje.

A tripartitný dialóg tam funguje, je to efektívne, chodia to obzerať aj zástupcovia ďalších štátov (tu si podľa osobnej preferencie vyberať nemusíte).

* jednoznačná definícia nárokovateľných (a efektívne presaditeľných) foriem podpory činnosti zástupcov zamestnancov (blokácia firemných mailov zamestnanca a zároveň žiadne informačné plochy?), nárok na rýchle rozhodnutie v prípade výpovede odborového funkcionára (z „nedorozumenia“) a nie niekoľkoročné konania –sťažil sa výkon ústavných práv. Štát má ale čas? Explicitný zákaz ustanovení o mlčanlivosti výšky odstupného a iných plnení v pripade „dobrovoľného“ odchodu z firmy zástupcom zamestnancov. Prepracovanie, alebo dodržiavanie protikorupčného programu MPSVR. Efektívne compliance oddelenie.

 

0 Comments

Leave Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *